TV Portal/ Menu på TV-BOKS

TV Portal/ Menu på TV-BOKS

TV Portal/ Menu på TV-BOKS

  • TV-guide på TV-boks – Tidslinien på IPTV TV-guiden bliver ikke altid justeret, hvilket bevirker at den lodrette orange indikator nogle gange er udenfor det synlige område.
  • Status: Waoo arbejder på problemet.